Zeynep Kaya, Tenkil Müzesi yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Uludağ ile Tenkil Müzesi’de 1 Kasım 2019 tarihinde açılacak sergiyi konuşuyor.

Tenkil Müzesi nedir?

Uluslararası Gazeteciler ile İnsan Hak ve Özgürlükleri İnsiyatifi tarafından oluşturulan müze, adını

  • “Düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma”,
  • “Herkese ibret olacak bir ceza verme” ve
  • “Uzaklaştırma”

anlamlarında kullanılan ve soykırım yerine kullanabilen “tenkil” sözcüğünden alıyor.

Son yıllarda Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini kayıt altına almak, târihe mâl etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için kurulan müzede, Türkiye’de insan hakları ihlallerine uğrayanların hatıraları ve eşyaları sergileniyor.